Shop More Submit  Join Login
About Deviant Member XanbiYoUkOVietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 23 Deviations 70 Comments 1,741 Pageviews

Newest Deviations

Please enjoy ~ (ღ˘⌣˘ღ) ~ ♥ ♥ ♥

Favourites

Watchers

:iconpopolam2401: :iconmonicawos: :icontojimomirika: :iconhananguyen262: :iconrinmeothichca: :iconcosplaychannel: :iconwater-rail: :iconmichiyellow: :iconmonkeygigabuster: :iconwlotus-2307: :iconrougemie:

Activity


AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconmonicawos:
MonicaWos Featured By Owner May 19, 2013  Student Artist
du ko
Reply
:iconurinamoon:
urinamoon Featured By Owner May 6, 2013
h h h
Reply
:iconxanbiyouko:
XanbiYoUkO Featured By Owner May 9, 2013
lân lâu phát điên àh :)))))
Reply
:icontojimomirika:
TojimomiRika Featured By Owner Apr 20, 2013
ốh mai gót~!!! :))))) cúi cùng cũng ra
Reply
:iconxanbiyouko:
XanbiYoUkO Featured By Owner Apr 30, 2013
ơ~~ ai nữa thế :)))))))
Reply
:icontojimomirika:
TojimomiRika Featured By Owner Jun 26, 2013
tôi Hà Nguyễn đây =.=
Reply
:iconhananguyen262:
hananguyen262 Featured By Owner Apr 10, 2013  Student Traditional Artist
tôi đã lùng ra devi của cô :v
Reply
:iconxanbiyouko:
XanbiYoUkO Featured By Owner Apr 10, 2013
ơ :))))) ai vại :))))))
Reply
:iconhananguyen262:
hananguyen262 Featured By Owner Apr 11, 2013  Student Traditional Artist
ờ thì đại khái là tôi và cô có add yh, fb, vào năm 2011 từng nói chuyện qua yh vài lần và từn gặp mặt 1 lần tại D18 synd off 2011 chung vs con iris =)))))))))
Reply
:iconxanbiyouko:
XanbiYoUkO Featured By Owner Apr 12, 2013
ơ thật sao :))) vụ D18 là lâu wá rồi nên ko nhớ lắm :))) tôi bị đãng tri nữa :)))ủa yahoo cô là cái lào :))) hình tôi đã nhớ ra ncô là ai trên fb :)))
Reply
(2 Replies)
Add a Comment: